Authorised Distributor: Autonics, Auer, Boxco, Sensys, GGM, Excem, Riko, Q-light, Switchwell, Upun, i-bon, theben, MK1500 | MK2500 Canon, Worldtech, Klemsan, Schlegel, Kimden, Hi Box.
 • Thiết Bị Điều Khiển & Tự Động Hóa.

  Authorised Distributor: Autonics, Auer, Sensys, GGM, Excem, Riko, Q-light, Switchwell, Upun, i-bon, I-wire, S-switch, Boxco, MK1100 Canon,Theben.

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 • Quốc Anh
  Điện thoại : 028.77770342-101 / 0942986236
 • Trần Văn Thành
  Điện thoại : 028.77770342-103 / 0976424604
 • Thanh Diệu
  Điện thoại : 028.77770342-105
 • Thúy Kiều
  Điện thoại : 028.77770342-100 / 0919390538
 • Bích Phượng - Kế Toán
  Điện thoại : 028.77770342-104 / 0916106739
 • Mr. Dũng
  Điện thoại : 028.77770342-102
 • Ngô Văn Túc
  Điện thoại : 028.77770342-108 / 0903683707
Quảng cáo

CHỈ SỐ IP LÀ GÌ?

31/05/13 - 10:14:30

IP tiếng anh là Ingress Protection, tạm dịch cấp bảo vệ chống thâm nhập, chống bụi hoặc chống nước.
Chỉ số IP thông thường có 2 chữ số đi kèm sau:

Số thứ nhất: Bảo vệ khỏi các vật thể.
Số thứ hai: Bảo vệ khỏi các chất lỏng.

Ví dụ: tủ điện có chỉ số IP 66,
Số 6 đầu tiên nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi các vật thể bất kể kích thước nào lọt vào.
Số 6 thứ 2 nghĩa là bảo vệ thiết bị khỏi tia nước áp lực cao bắn vào tủ.

Ý Nghĩa từng chữ số:
Chữ số thứ nhất:
0- Không bảo vệ
1- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 50mm
2- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước lên đến 12 mm
3- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 2,5 mm
4- Bảo vệ chống lại các vật rắn có kích thước trên 1 mm
5- Bảo vệ chống lại các hạt bụi
6- Chống bụi hoàn toàn

Chữ số thứ hai – Bảo vệ khỏi các chất lỏng

0- Không bảo vệ
1- Bảo vệ chống lại các giọt nước rợi thẳng đứng.
2- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 15 độ.
3- Bảo vệ chống nước phun trước tiếp với góc lên tới 60độ
4- Bảo vệ chống nước phun từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
5- Bào vệ chống lại áp lực nước thấp từ mọi hướng, trong giới hạn cho phép
6- Bảo vệ chống lại áp lực nước cao mọi hướng.
7- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước từ 15 cm đến 1m
8- Bảo vệ chống lại việc ngâm trong nước torng thời gian dài dưới áp lực

Authorised Distributor: Autonics, Auer, Sensys, GGM, Excem, Riko, Q-light, Switchwell, Upun, i-bon, I-wire, S-switch, Boxco, MK1500 Canon Authorised Distributor: Autonics, Auer, Sensys, GGM, Excem, Riko, Q-light, Switchwell, Upun, i-bon, I-wire, S-switch, Boxco, MK1500 Canon ENTES SENSYS QLIGHT AUER AUTONICS CANON DIGITAL FLOW DURI EXCEM HI BOX RIKO